skip to Main Content

Tussenschoolse Opvang

Alle leerlingen van onze school blijven tussen de middag op school. We willen samen met ouders realiseren dat alle kinderen een veilige, verantwoorde en plezierige middagpauze hebben. We doen dit op de volgende manier:

Groep 1 en 2

Er is 1 (eventueel 2) vaste broodjuf/meester voor het hele seizoen. Deze broodjuf/meester krijgt een vrijwilligersvergoeding van € 6,75 per keer. Daarnaast worden alle ouders verplicht ingeroosterd. Kunnen ze niet, dan moeten ze onderling ruilen.

Groep 3 t/m 8

Leerkrachten eten met de kinderen daarna zijn de ouders verantwoordelijk voor de pleinwacht. Er zijn 3 vaste pleinwachten welke zoveel mogelijk op vaste dagen pleinwacht lopen voor het hele seizoen. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt het rooster vastgesteld. Het meest ideale is iedere week dezelfde pleinwacht op dezelfde dag. Deze pleinwachten krijgen hiervoor een vrijwilligersvergoeding van € 6,75 per uur. Deze vrijwilligers- vergoeding wordt bekostigd door de ouders.

Om de TSO te kunnen bekostigen wordt van alle ouders een bijdrage gevraagd van € 55,00 per kind (groepen 5-8) en € 45,00 per kind (groepen 1-4) per jaar bij volledige deelname. Bij gedeeltelijke deelname wordt een bedrag naar rato in rekening gebracht.

opvang-400×600
Back To Top