skip to Main Content

Ons onderwijs

Behalve kennis opdoen vinden we het heel belangrijk dat kinderen

 • Leren binnen een veilige en gezellige sfeer
 • Orde, rust en duidelijkheid ervaren
 • Respectvol omgaan met zichzelf, elkaar en de school
 • Leren dat je fouten mag maken
 • Betekenisvol leren vanuit de context van een thema
 • Veel samenwerken
 • Werken op hun eigen niveau
 • Vrijheid hebben voor creativiteit
 • Profiteren van moderne onderwijs- en lesmethodes

Kortom we bieden structuur en ruimte, uitdaging en aanpassing.

ons-onderwijs

Onderwijsvorm

Wij werken op school met jaargroepen. Dat betekent dat leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep zitten. Hier leren ze een afgesproken leerstofpakket. In groep 1 t/m 3 werken we vanuit doelen binnen een thema. In groep 4 t/m 8 gebruiken we hiervoor de methode Alles in 1. We werken in groep 4 t/m 8 met de methode Alles in 1. Hierin worden alle vakken, met uitzondering van rekenen en bewegingsonderwijs, binnen een bepaald thema aangeboden. Elk jaar komen er 5 thema’s aan de orde en bij de start of afsluiting worden ouders met regelmaat uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

In ons lesgeven houden we rekening met verschillen tussen leerlingen en passen ons onderwijs daarop aan, zowel in leerstof, tijd en tempo. Zelfstandig werken en samenwerken oefenen we door middel van de time-timer, de vraagdobbelsteen en coöperatieve werkvormen.

We werken met het zogenaamde maatjessysteem; twee- of driewekelijks wisselen de leerlingen van hun plek in de klas en krijgen een nieuw maatje. Met het maatje worden dagelijks samenwerkingsopdrachten uitgevoerd en de kinderen staan ook naast hun maatje in de rij. De kinderen leren met verschillende klasgenoten contact te maken en samen te werken.

ons onderwijs 2

Kanjertraining

Kanjertraining: Voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect

We vinden het belangrijk dat ieder kind zich veilig, geborgen en gewaardeerd voelt. De sociaal emotionele ontwikkeling vinden we belangrijk op onze school. Een goede sociaal emotionele ontwikkeling draagt bij aan de cognitieve en persoonlijke ontwikkeling. Elke week worden er Kanjertrainingslessen gegeven om zo de sociale vaardigheden van leerlingen te versterken. De Kanjertraining leert kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan. Kinderen worden zich bewust van hun eigen gedrag en leren ook om hierin verantwoordelijkheid te nemen. Daarbij maken we op onze school gebruik van de kanjerafspraken:

 • we vertrouwen elkaar
 • we helpen elkaar
 • we hebben plezier
 • we werken samen
 • we doen mee

Je mag leren om jezelf te zijn. Wij zijn allemaal kinderen van God, kanjers, en dat zie je!

Back To Top